Priser hemstädning

Priserna är efter skattereduktion (RUT avdrag). Avtalspriset gäller fram till             2025-06-30.

Månadsbeloppet är baserat på:

46 städtillfällen/år för städning var 7:e dag

23 städtillfällen/år för städning var 14:e dag

12 städtillfällen/år för städning var 28:e dag

Ett avtal med Lyckostäd i Stockholm AB innebär:

Städningen utförs var 7:e, 14:e eller 28:e dag med 2 månaders uppsägningstid. För att uppnå bästa städkvalitet inleder vi alltid med en storstädning (offereras separat) och vi genomför frekventa kvalitetsbesiktningar.

För dig som är privatperson finns möjlighet till preliminär skattereduktion (RUT avdrag) på 50 %. För att vi ska kunna göra ansökan till Skatteverket, behöver vi personnummer.

Övrigt

Vid enstaka uppdrag (ej avtalsbunden städning) tillkommer en faktureringsavgift om 29 kr.

Vid längre sträcka än 4 mil utanför tullarna eller vid otillgängliga områden med mer än 1000 meter till allmänna kommunikationer tillkommer en inställelseavgift. Inställelseavgiften (ej skattesubventionerad) är en avgift som täcker administration och resekostnader.

Övriga tjänster (Offereras separat)

  • Diskning
  • Strykning
  • Tvättning
  • Fönsterputs
  • Golvvård