Vår bransch behöver förebilder

Lyckostäd AB är ett ungt städbolag med en lång och gedigen erfarenhet. En bra kombination om man som vi har en målsättning utöver det vanliga. Förutom att du får en tjänst som du är nöjd med, vilket självklart är grundläggande, vill vi också vara drivande i arbetet med att öka förtroendet för en bransch som behöver nya förebilder. Vi som står bakom Lyckostäd, är övertygade om att vi är på väg att ta den rollen. 

Dåliga rykten och badwill försvinner inte med hjälp av vackra ord utan via handling. Därför är dina synpunkter
och ditt omdöme ett av våra viktigaste arbetsredskap. Det är tillsammans med er kunder som vi och våra medar-
betare kan bedriva en verksamhet som vi är stolta över. Vår samlade erfarenhet är unik i sig, men viktigast är att
dra lärdom av både goda och dåliga erfarenheter. Att göra sin hemläxa, helt enkelt. Och kanske viktigast av allt
att vi tillsammans har en gemensam bild av vad som krävs för att bli en aktör att räkna med på en nästintill överetablerad marknad.

Ett stort antal år på andra städbolag ger oss en stabil grund att stå på, men räcker inte för att nå hela vägen, för även vi på Lyckostäd har mer att jobba på. Men med ett nytt tankesätt och lite annorlunda process, större krav på miljöcertifieringsorgan och genom att stå för ord och löften, ska vi ta ännu större kliv mot vår målsättning.

Lyckliga medarbetare och kvalitet i detaljerna

Lycka, ansvar, engagemang, trygghet och rättvisa är våra viktigaste värdeord och att vi har kollektivavtal och att vi följer detta är givetvis självklart. Liksom att vi erbjuder våra anställda en fullständig försäkringslösning. Styrelsen består av lika delar företagsledare och medarbetare, alla är delägare och alla beslut tas gemensamt. Det är svårt att hitta ett företag där medarbetarna med lika stort engagemang och arbetsglädje som i Lyckostäd..

Per Liljedahl

08-12003722
info@lyckostad.se 

Per Liljedahl är vår företagsledare och har det övergripande ansvaret i företaget. Per är pionjär och en av de första att utveckla privatstädning med RUT-avdrag till att bli något bra för både medarbetare och kund. Per har haft olika chefspositioner inom tjänstesektorn sedan början av 90-talet.