Hemstädning

Det skall vara skönt att komma hem. På dina villkor kommer vår städpersonal på regelbunden basis, var 7:e, 14:e alternativt 28:e dag.

Ladda hem PDF

Beskriv ditt behov här