Lyckostad.se använder cookies för att underlätta besökarnas användning av webbplatsen och för besöksstatistik.

Lyckostäds webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive delar av din IP-adress).

Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis använder Lyckostäd rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Du kan stänga av cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då lagras inga cookies men det innebär att du inte kan använda hela lyckostad.se.