Miljöansvar

Vad bör en miljömärkning innehålla? Vi ställer stora kvar på våra leverantörer av städmaterial och håller en kontroll över hur golv och väggar påverkas av för starka medel samt försöker bidra till en sund och så kemikaliefri inomhusmiljö som möjligt på de platser där vi städar. Vi skärskådar alla innehållsförteckningar vad gäller kemikalier och har en kontinuerlig dialog med alla våra leverantörer.