RUT-avdrag

Har du kolla på vilka regler som gäller för Rut? Vi har sammanställt de viktigaste reglerna för att få skattereduktion (RUT) och de frågor vi brukar få i samband med detta. Mer om RUT finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Frågor och svar

Hur fungerar RUT-avdraget?

Vi behöver ert personnummer. Ni faktureras 50% av arbetskostnaden, sedan begär vi ersättning från Skatteverket med resterande belopp. Tänk på att man bara kan yrka avdrag ner till 0 kr.

Kan Skatteverket neka RUT-avdrag?

Svar: Ja, om Ni redan utnyttjat Er pott (50 000 kr) för innevarande år. Tänk på att Skatteverkets utbetalning av RUT endast är preliminärt, slutlig bedömning görs i Er deklaration.

Hur mycket RUT-avdrag kan jag göra?

Svar: Högst 50 000 kr per person och år. Tänk på att RUT och ROT räknas till samma "pott".Om ni redan använt 50 000 kr på ROT-avdrag så är Er "pott" förbrukad för innevarande år. Tänk även på att Er inkomstskatt måste räcka till RUT avdraget. Ni måste ha betalat in minst lika mycket i inkomstskatt som Ni begär i RUT avdrag. Har Ni betalat för lite skatt får Ni restskatt att betala.

Vi äger inte vår bostad, kan vi utnyttja RUT-avdraget i alla fall?

Svar: Det går alldeles utmärkt, till skillnad mot ROT-avdraget så behöver Ni bara vara skrivna på adressen.

Jag vill bjuda mina föräldrar på en storstädning, har jag rätt till RUT-avdrag?

Svar: Ja, RUT avdraget gäller även för arbete som utförs i föräldrars bostad förutsatt att Ni betalat för arbetet.

Jag vill bjuda mina barn på en storstädning, har jag rätt till RUT-avdrag? 

Svar: Nej tyvärr.

Vad heter RUT-avdraget på er faktura?

Svar: RUT-avdraget anges på fakturan som "Preliminär Skattereduktion"

Fakta om RUT

Vilka har rätt till RUT-avdraget? 

  • Alla personer som fyllt 18 år
  • Skattskyldig i Sverige

För vilka gäller inte RUT-avdraget?

  • Dödsbon
  • Företag eller föreningar
  • Privatersoner som inte betalar skatt i Sverige