Miljöansvar

Vad bör en miljömärkning innehålla? Vi ställer stora kvar på våra leverantörer av städmaterial. Hur påverkas golv och väggar av för starka medel och hur bidrar vi till en sund inomhus miljö för kontorsanställda och husägare. Vi skärskådar alla innehållsförteckningar om kemikalieinnehåll och håller en ständig dialog med våra leverantörer.